تبلیغات
عشـــــــــــــــــق - رفیق

عشـــــــــــــــــق


به سلامتی اونایی که بهش گفتن اگه عشقت بمیره چیکار می کنی؟

گفت منم واسش می میرم...

گفتن اگه رفیقت بمیره......

گفت واسا واسا حرفتو قطع کن

اگه خودم بمیرم نمی ذارم رفیقم بمیره

97515929094682728941.jpg