تبلیغات
عشـــــــــــــــــق - دلش برات تنگ شده

عشـــــــــــــــــق


هـــونه که می گیره نـــق که میزنه

بی حوصلــه که میشه یعنی دل تنـــگه

قـهـــر که می کنه لــــوس که میشه

یعنی بی تــــابه یعنی کـــم دارتـــت به همین سادگـــی!!!