تبلیغات
عشـــــــــــــــــق - تكیه گاه

عشـــــــــــــــــق


چقـد اشتـباه میـکنن اونایی که میـگن :

مـَـرد باید قد بلـند باشه ،

چشـمُ ابرو مشـکی باشه ،

ته ریـش داشته باشه ...

من که میـگم :

مـَـرد باید ﺑﺎ ﻭﺟــﻮدِ همـه ی غــرورش ، مهـربون باشه

با وجــودِ همـه ی لجـبازیاش ، وفـادار باشه

با وجــودِ همـه ی خسـتگیاش ، صبـور باشه

با وجــودِ همـه ی سخـتیاش ، عاشـق باشه

مـَـرد باید مـُـحکم باشه ... باید " تکــــیــه گاه " باشه !