تبلیغات
عشـــــــــــــــــق - هروقت تونستی

عشـــــــــــــــــق


هروقت تونستی به کسی آرامش ببخشی بدون عشقت واقعیه !


وگرنه دوست داشتنی که آرامش معشوقو بگیره خودخواهی