تبلیغات
عشـــــــــــــــــق - بیا بغلم...

عشـــــــــــــــــقبعضی وقتا دیگه عزیزمو جونمو قربونت برم جواب نمیده


باید دستاتو با حرص باز کنی و در حالی که دندوناتو فشار میدی بگی:


بیا بغلم کصافط لعنتی!