تبلیغات
عشـــــــــــــــــق - غرور

عشـــــــــــــــــق


مغــــــــــــرور نیســــــتم فقط احتیاجـــــــی نمیـــبینم با هــــــــرکسی بخوام دم خــــــــــــــور شــــــــــم ...