تبلیغات
عشـــــــــــــــــق - عشق بازیامون

عشـــــــــــــــــق


یواشکی هایمان را خیلی دوست دارم...
جایی که فقط منم و تو و خدایی که شاهد عشقمان است....

نگاره: ‏یواشکی هایمان را خیلی دوست دارم...
جایی که فقط منم و تو و خدایی که شاهد عشقمان است....

م س ع و د‏