تبلیغات
عشـــــــــــــــــق - وقتی نگاهم میكنی

عشـــــــــــــــــقفقط وقتی که نگاهم میکنی …


چنان دلم از شیطنت نگاهت می لرزد


که حس میکنم چقدر زیباست


فدا شدن برای چشمهایی که تمام دنیاست…!