تبلیغات
عشـــــــــــــــــق - دلم گرفته

عشـــــــــــــــــق


آدم باید یکی رو داشته باشه 

 ساعت دو نصفه شب بهش زنگ بزنه بگه دلم گرفته . .