تبلیغات
عشـــــــــــــــــق - love is...

عشـــــــــــــــــق


عشق یعنی : مرد علاقه مند باشد که بداند زن روزش را چگونه سپری کرده است ..

عشق یعنی : بیدار شدم مرد در ساعت سه بامداد برای غذا دادن به نوزاد ..

عشق یعنی : مرد ، عکس زن را روی میز کار و داخل کیف بغلی خود بگذارد ..

عشق یعنی : مرد از زن خود چشم بر ندارد و همیشه از او تعریف کند ..

عشق یعنی : اگر مرد خطایی کرد پوزش بخواهد و اگر حق با اوست ، کلامی بر زبان نیاورد ..

عشق یعنی : مرد به تلفن زن جواب بدهد ..

عشق یعنی : مرد در سالروز ازدواج دوباره از زن بخواهد که با او ازدواج کند ..

عشق یعنی : زن و مرد یک شب از هفته را برای خوردن شام ،تنها به بیرون بروند ..

عشق یعنی : مرد با نشاط و بشاشیت رفتار کند ،حتی وقتی خودش همچین احساسی ندارد ..

عشق یعنی : مرد مانند دوران اول ازدواج با زنش مهربان باشد ..همین اقدام هایه ساده و مهربانانه سبب می شود که زن احساس کند مورد علاقه ، و توجه و تحسین مرد قرار دارد و زنی است استثنایی ... 

از امروز آغاز کنید ...


خدایا شوفری منم اینجوری باشه خواهش خواهش