تبلیغات
عشـــــــــــــــــق - حیف بود حیف

عشـــــــــــــــــق


گاهی دل تنگ میشوم نه برای تو

گاهی برای خاطراتمان...

گاهی آنچه که من بودم و آنچه که

فکر میکردم تو هستی... ولی نبودی...

آن چیزی که شعار میدادی کجا و تو کجا؟...

بعضی وقتها همه چیز مثل تو برایم بی معنی میشود...

حال و روز خوبی ندار....

نه برای اینکه دلم هوایت را کرده باشد .... نه ابدا...

برای اینکه فکر میکنم حیف بود با تو بودن ....

حیف بود حیف....

[تصویر:  79kqylz4x7su1kipf02.jpg]